modal-redir 2024-07-17 19:20:39 - /kontaktne-informacie

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Fakturačná adresa (neslúži na posielanie zásielok):

ROBOWE, s.r.o.
95843 Nedanovce 301
Slovensko

IČO: 47441232
IČ DPH: SK2023918908
číslo účtu / IBAN: SK9883300000002101958356
Swift:  FIOZSKBAXXX
Telefonický kontakt: +421 948 058 338
Email: info@robowe.sk

Adresa prevádzky (slúži na posielanie zásielok):

GOTANA,s.r.o.
Duklianska 1379/19
085 01 Bardejov

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1